Czasopiśmiennictwo

Dziś nikt nie wyobraża sobie życia bez czasopism. Kioski pełne są różnej maści czasopism. O tych zwanych mianem brukowych, poprzez gazety codzienne, magazyny hobbystyczne, czasopisma fachowe aż po te poświęcone sztuce wysokiej. Dowodzi to temu, że odkąd ludzie zaczęli pisać, a tych, którzy umieją czytać zaczęło przybywać, przekazywanie myśli poprzez regularne, w krótkim czasie ukazujące się wydawnictwa, okazało się bardzo potrzebne. W Polsce rozwój czasopiśmiennictwa nastąpił przede wszystkim w Oświeceniu. Powstały wówczas „Monitor” stał się miejscem, gdzie można było pisać o bieżących wydarzeniach, ale przede wszystkim propagować i opisywać obowiązuje wówczas idee, a także wyśmiewać złe zjawiska. Przez lata właśnie czasopisma wykorzystywane były do spraw poważnym. Chyba dopiero XX wiek zaczął wykorzystywać wydawnictwa ciągłe do rozrywki. Najpierw drukowano popularne powieści w odcinkach, później pojawił się humor, plotki. Aż do naszych czasów, w których, jeśli chodzi o popularność, największym zainteresowaniem cieszą się gazety plotkarskiej i epatujące sensacją. Czyli taki, które schlebiają najzwyklejszym gustom. Na szczęście nadal na rynku nie brakuje czasopism skierowanych do bardzie wybrednego czytelnika.