Człowiek a sztuka

Nie każdy człowiek może powiedzieć o sobie, że jest znawcami sztuki, wymaga to bowiem dużo pracy, a przede wszystkim czasu. Nie można z marszu, z drogi, powiedzieć, że sztuka nie ma przede mną żadnych tajemnic. Bo przecież, to nie tylko obraz, rzeźba, ale także muzyka i wszystkie pokrewne tym dziedziną. Aby dobrze zgłębić tajniki sztuki, należy ją poznać i dogłębnie zbadać. Najlepszym sposobem jest podjęcie studiów w tym kierunku. Wiele uczelni ma w swej ofercie także takie propozycje. Wprawdzie są to kierunki nie oblegane. Powodem takiej sytuacji jest fakt,że nie każdy się do tego nadaje. Osoby które wybierają taką specjalizacje są ludźmi z pasją. Cechuje ich nie tylko kultura osobista, ale także wybitną wrażliwość i ciekawość świata. Potrafią oni dostrzec, to czego inni nie widzą. W kropi rosy mały obraz stworzony przez przyrodę. Szum lasu, czy szmer fal to muzyka dla wrażliwego ucha. Kultura słowa ma dla takiej osoby bardzo duże znaczenie. Rozczytani w literaturze pięknej, nie znoszą kaleczenia języka. Jaki problem stanowi dla takiej osoby poznanie czy jest sztuka? Bez wahania można zaryzykować stwierdzenie, że żaden! Dla kogoś takiego to sama przyjemność. Poznawanie nowych, nieznanych dotąd gatunków malarstwa jest jak odkrywanie nieznanego lądu. Z wypiekami na twarzy wczytuję się w niepublikowane i nierozpowszechniane dzieł ukochanych pisarzy i poetów. Osoba tak uduchowiona nie poradziła by sobie na innych kierunkach. Gdyby taki człowiek został zmuszony do nauki nudnych wzorów, czy rysowania tabelek, dusiła by się w sobie. A tak na kierunkach posiadających kulture w tle, zaspokaja w soje potrzeby poznawania świata sztuki. Czerpie przyjemność z każdej nowej wiadomości, pragnąć podzielić się wiedza z całym światem. Ukończenie studiów jest jak nagroda i zachęcenie do dalszego poznawania siebie i otaczającego świata. Wiedza zdobyta podczas edukacji traktowana zostaje jako najcenniejszy skarb! O tyle ważny, że nie trzeba go strzec, nikt nie jest w stanie go odebrać, to co mamy w głowie jest nasze i tylko nasze.