Czy ważna jest jakość czytanych książek?

O zaletach płynących z czytania napisano już wiele. Obcowanie z literaturą to często wyjątkowe, wzbogacające przeżycie, dające możliwość lepszego zrozumienia siebie i innych, pozwalające nazwać różne uczucia i emocje, kształtujące i porządkujące nasz świat wewnętrzny i świat wokół nas. Czytanie rozwija wyobraźnię, kreatywność, język, wzbogaca słownictwo, zdolność wyrażania własnych myśli, poszerza horyzonty i wiedzę. W dobie multimediów mówi się o zaniku czytelnictwa i szuka różnych sposobów na zachęcenie społeczeństwa do czytania.

Książka traktowana jest jednak często jako produkt, który musi się sprzedać. Promowane są książki ładne, kolorowe i lekkie w odbiorze, bo takie lepiej się sprzedają. Dzieła klasyków nie cieszą się taką popularnością jak źle przyjmowane przez krytykę romanse, kryminały czy wspomnienia celebrytów. Zdaniem niektórych literatura popularna może być jednak sposobem na zachęcenie do czytania i stanowić tylko pewien etap na drodze do poznania literatury wyższej i trudniejszej.