Czym jest kultura?

Kultura to pojęcie bardzo szerokie i nie da się go jednoznacznie określić. Przede wszystkim kultura to wszystko to, co człowiek nabywa w społeczeństwie, czego uczy się od ludzi, co wytwarza i z czym obcuje. Dwie podstawowe części kultury to jak wiadomo kultura materialna i niematerialna. Ta pierwsza to wszystko to, co jest namacalne i co zmienia się wraz z zbiegiem czasu. Do wytworów tego rodzaju kultury na pewno zaliczymy samochody czy komputery, które z dnia na dzień stają się lepsze, bardziej funkcjonalne i nowoczesne. Do kultury materialnej zaliczymy wiele sprzętów, które wynalezione zostały już dawno temu i które wciąż sa modernizowane. Dzięki dorobkowi ludzkości dzisiaj jesteśmy w stanie żyć i funkcjonować jednocześnie korzystając w wielu wynalazków, jakie zostały nam przekazane z pokolenia na pokolenie. W skład kultury wchodzą różnego rodzaju przedmioty codziennego użytku, czyli stoły, łyżki, telewizory. Obraz, film wszystko to również zaliczane jest do pojęcia kultury. Kolejną częścią kultury jest ta niematerialna, w której skład wchodzą przede wszystkim normy, obyczaje i tradycje, jakie przekazywane są z pokolenia na pokolenie i które kultywowane są w społeczeństwie. Trudno wyobrazić sobie życie, w którym ludzie nie postępowaliby według określonych norm i zasad. Panowałby wtedy ogromny chaos a na ulicach czy w innych instytucjach spotykalibyśmy się z agresją i nieprzyzwoitym zachowaniem. Trudno byłoby wtedy wymagać od kogoś poprawnego zachowania skoro nigdzie nie zostałyby przedstawione poprawne jego wzory. Przede wszystkim, więc kultura to pewne wartości, które wskazują na to, co jest dobre i akceptowane w społeczeństwie a co z kolei nie i za co grożą sankcje takie jak dezaprobata czy odrzucenie w grupie. Ponad to kultura niematerialna to język, dzięki któremu jesteśmy w stanie komunikować się z innymi ludźmi, przekazywać najważniejsze tradycje i wiadomości. Dzięki kulturze człowiek uczy się życia w społeczeństwie, wie jak ma się zachować i dąży cały czas do pewnego ideału.