Dlaczego warto czytać klasyków

Często klasyka literatury przywodzi na myśl niezbyt lubiane przez nas szkolne lektury. Czytanie klasyków często kojarzy się z przymusem czytania nudnych lektur, które zamiast zachęcać do obcowania z literaturą działają wręcz odstręczająco. Niektórzy twierdzą jednak, że właśnie szkolne lektury to najwartościowsze książki jakie zdarzyło im się w życiu przeczytać. Są tacy, którzy sięgnęli po nie już po zakończeniu szkoły i dopiero wtedy docenili ich wartość. Być może przyczyną był bunt przeciwko przymusowi czytania, być może to, że zabrakło pewnej dojrzałości dla dobrego odbioru danej książki.

Czytanie klasyków to obok przeżyć duchowych i estetycznych także poznawanie historii literatury. Czytając klasyków obserwujemy jak ona się kształtowała i rozwijała. Odnajdujemy źródła pewnych wzorców postaw i zachowań, dostrzegamy ciągłość historii i swoje miejsce w niej. Dzieła klasyków mają dla naszego rozwoju ogromne znaczenie. Kształtują w nas pewien system wartości, który czyni nas pełniejszymi, bogatszymi duchowo ludźmi.