Literatura a sztuka

Literatura jako sztuka nie jest oderwana od innych dziedzin sztuki. Na kartach książek pojawiają się nawiązania do plastyki czy muzyki. Czy to w bezpośredni sposób – poprzez opis obrazów, rzeźb, utworów muzycznych. Czy też bardziej finezyjny – poprzez malarskość opisu, komponowaniu zdań według wzorów komponowania muzyki. Jeszcze innym wyrazem korespondencji sztuk jest na przykład ozdabianie książek ilustracjami. One podnoszą walor estetyczny, nierzadko dodają dziełu nowe sensy. Nawet nie zdajemy sobie sprawy jak często czytając książkę, obcujemy także z innymi dziedzinami sztuki. Niektóre gatunki literackie wręcz stworzone zostały do tego, by łączyć z innymi rodzajami sztuki. Pieśń, oprócz ważnej warstwy literackiej, jej przeznaczeniem jest śpiewanie. Tak więc przekaz słowny idzie w parze z przeżyciami muzycznymi. Także odwrotnie, utwory muzyczne przejmują dla siebie literaturę: np. opera, która bez rozbudowanych tekstów nie mogłaby istnieć czy utowory programowe, które może nie w bezpośredni sposób, ale przekazują jakąś tezę, która mogłaby być przedstawiona na kartach literatury.