Literatura polska

Odkąd zaczęto oficjalnie posługiwać się językiem polskim (mniej więcej w epoce renesansu), kształtować się zaczęło życie literackie. Zaczęto tworzyć utwory literacki w ojczystej mowie, a nie jak przeważnie do tej pory bywało po łacinie (w Średniowieczu literatura pisana w języku polskim miała raczej marginalne znaczenie). Jak ważna nasza twórczość była, świadczą postacie Jana Kochanowskiego, Mikołaja Reja czy Mikołaja Sępa Szarzyńskiego. Znane są po dziś dzień i bez mała można sądzić, że ludzie ci mocno przyczynili się do tego, że polszczyzna tak bardzo się rozwinęła i że dali podwaliny do tego, że polska literatura rozwijała się przez kolejne stulecia. W związku z tym w kolejnych epokach doskonalono język, korzystano z coraz ciekawszych technik literackich, tworzono i wykorzystywano nowe gatunki literackie. Powstała tak bogata spuścizna kulturalna, że nawet tak trudne czasy zaborów nie zniszczyły tego i dzięki temu po odzyskaniu niepodległości, możliwe stało się tak szybkie odbudowanie państwa i dalszy rozwój literatury i kultury polskiej.