Ludzka zarozumiałość

Poprzez alegorię ukazuje ludzi, którzy czują się lepsi od innych. Brakuje im krytycyzmu wobec siebie. Widzą tylko to co chcą. Błędy które popełniają są dla nich nie dostrzegalne, najczęściej nie umieją się do nich przyznać, gdyż są zbyt pyszni i zarozumiali, aby przyznać się do błędu. Poprzez śmierć szczura ostrzega nas, że takie samouwielbienie źle się dla nas skończy. Dlatego powinniśmy zawsze liczyć się ze zdaniem innych ludzi. Nie oceniać ich po statusie majątkowym, czy społecznym. Trzeba mieć dystans do samego siebie i umieć przyznać się do błędu, a nie ukrywać go. Mieć świadomość, że nie jest się najdoskonalszym jest bardzo ważna. Dlatego powinniśmy umieć przyznać się do błędu i naprawić go. Krasicki ukazuje nam, jak wielką wartością w życiu każdego człowieka jest wolność. Poprzez rozmowę dwóch czyżyków pragnie pokazać, że dla kogoś, kto nigdy nie zaznał wolności, nie jest ona ważna, a przecież to jedna z najważniejszych wartości w życiu człowieka. Coś czego nie zaznamy nie jest dla nas ważne ponieważ nie wiemy jak to „smakuje”.