Malarstwo makaronistyczne

Malarstwo makaronistyczne to malarstwo pochodzące z okresu baroku. Jest to jeden z ciekawszych nurtów w sztuce malarskiej czasów nowożytnych. Po raz pierwszy pojawiają się w tej epoce obrazy na ścianach, po raz pierwszy także mamy do czynienia z erotyką na sztalugach. na obrazach barokowych zawsze pojawiają się aniołki, cherubinki, święci. Tematyką obrazów z tamtego czasu najczęściej byli rozmaici władcy, można było oglądać sceny z życia rozmaitych władców, możnych tego świata. Niezmiernie rzadko barok sięgał do scen z życia codziennego. Zazwyczaj była to tematyka, która miała wzbudzić trwogę u swoich odbiorców.

Na początku baroku malowidła były mroczne, stosowany był światłocień. Dopiero z czasem zaczęto stosować bardziej jasne barwy, a tematyka zaczęła być bardziej radosna. Po raz pierwszy w tej epoce także pojawiły się na obrazach emocje na twarzach osób, które one przedstawiały, pojawił się sensualizm, ale także zainteresowano się ludzką brzydotą. Stąd pojawiło się określenie – kształty rubensowskie. Dziś przykłady malarstwa można oglądać niemal w każdym kościele znajdującym się w Rzymie, ale wiele jest ich także w Polsce. Bowiem to właśnie w tych czasach najprężniej rozwijała się architektura kościelna i wznoszono wspaniałe budowle sakralne.