Oblicza współczesnej sztuki

Sztuka współczesna nie została jeszcze objęta w konkretnych ramach czasowych ponieważ jej obszar stale jest powiększany i nie został dotąd ostatecznie sklasyfikowany. Umownie jej początek opisywany jest od momentu zakończenia drugiej wojny światowej, czyli na kres drugiej połowy dwudziestego wieku. Do sztuki współczesnej zaliczają się takie dziedziny jak ruchy artystyczne, tendencje i manifesty. Pierwszym sztandarowym wyzwaniem było pojecie ,,sztuki dla sztuki” i jest przejawem twierdzenia, ze sztuka nie służy wyłącznie estetycznej funkcji od których się odchodzi na korzyść interpretowania świata przez artystę. Dzisiejsza sztuka to reakcja na ogromny potencjał i zagrożenia dotyczące świata i samej jego istoty, tak samo jak życie człowieka, jego możliwości i jego destrukcyjne wpływy. Sztuka odnajduje się dziś w najprzeróżniejszych środkach wyrazu i stale powiększa dla siebie przestrzeń choćby publiczną. Do jednych z najwcześniej wprowadzonych rozwiązań w ramach środków wyrazu zaliczyć można, w ramach pierwszej awangardy, abstrakcje, collage, fotomontaż, manifest, obiekt, a w czasach drugiej awangardy tak zwanej neoawangardy pojawiają się także instalacje, video instalacje, performance, happening. Nie istnieją żadne zauważalne dla współczesnego odbiorcy sztuki znane ograniczenia estetyczne czy techniczne w wypowiedzi artystycznej. Zatem sztuka jest pojęciem które cały czas rozwija swoją definicje i można przyjąć przypuszczenie, że dopóki istnieje człowiek nigdy nie zostanie zdefiniowana odpowiednia i holistycznie. Jest to zjawisko, które świadomie wymyka się spod przyjętych kanonów i z każdym przykładem poszerzenia kanałów komunikacji przenika do sfer życia codziennego i takiego, które jest pokazywane tylko w galeria. Miejsca w których sztuka jest prezentowana otwierają się na nowe dziedziny i zapraszają do współpracy młodych artystów, których działalność jest nowatorska i zaskakująca. Dlatego właśnie ,,sztuka dla sztuki” jest rozdziałem otwartym i chłonnym ilekroć znajdzie się człowiek, który zechce ta przestrzeń zapełnić.