Obraz w pojęciu sztuki

Pierwsze skojarzenie, które nasuwa się po tym jak zechcemy zdefiniować obraz jest nieodłączne od malarstwa. Obraz jest kojarzony przede wszystkim z płaskim utworem plastycznym, który przedstawia pewne treści za pomocą materiałów plastycznych, takich jak farby. Ma tu znaczenie zastosowanie również technik wykonania obrazu zarówno malarskich jak i graficznych. Sam obraz z ujęciu jakiegoś przedmiotu przedstawiającego dana treść ma swoją historie liczona na około 30 000 lat. Obraz jako dzieło sztuki również może spełniać wiele funkcji, jednak najbardziej kojarzone z tym dziełem są funkcje estetyczne, które powinny wywołać u odbiorcy swoiste przeżycia estetyczne takie jak piękno i funkcje użyteczne lub ludyczne które są kojarzone z danym regionem lub narodem i wiążą się z kulturą danego obszaru jak na przykład wzory kaszubskie w polskiej kulturze. Obraz kojarzony jest z działaniem artystycznym, jakimś wizualnym zjawiskiem, skierowanym do odbiorców w szerszej lub mniejszej skali. Obraz może traktować o zjawiskach dnia powszedniego, tak jak i jego początki, które sięgają ludów pierwotnych i malowanych przez nich na skalnych ścianach wizerunkach zwierząt. Obraz może być zilustrowanym światem wyobraźni i pokazywać myśli twórcy ujęte w sposób abstrakcyjny, obraz może także dotykać spraw metafizycznych, spraw wiary, które zostały na przykład uwiecznione w ikonografii. Obraz może wreszcie dotykać zupełnej abstrakcji, przenikając się kształtem obrazów, które są nierozpoznawalne i dla każdego odbiorcy mogą oznaczać zupełnie co innego, czyli pozostają do jego wolnej interpretacji. Tym samym odbiorca staje się częścią sztuki, ponieważ współuczestniczy w nadaniu jej znaczenia. Obraz jest obecny w życiu codziennym i zdecydowanie nie jest zarezerwowany dla wybranych, o czym świadczy sztuka ulicy taka ja graffiti, które bombarduje nas obrazami bez naszej decyzji o chęci ich spostrzegania. Graffiti na stałe wpisało się w naszą kulturę, mimo swych burzliwych początków.