Opera

Być może jest to już zapomniany gatunek, coraz mniej słuchany. Opera nie jest już bowiem oznaką burżuazji, choć nadal kojarzy się z człowiekiem bardzo kulturalnym. Rzadko kto bywa na takim przedstawieniu scenicznym, które wymaga głębokiego zrozumienia tematu, a także wielkiego wyczucia estetycznego.
Opera wystawiana jest na scenie, stanowi dzieło wokalno-instrumentalne. Łączy w sobie wszystko, muzykę, słowa, ruch, akcję sceniczną oraz grę aktorską. I mimo takiej syntezy, dla wielu jest ona niezrozumiała i niegodna uwagi. Opera powstała dzięki marzeniom i postulatom grupy włoskich artystów – Cameraty florenckiej. I kiedy pojawiła się nowa technika secondo practica, udało się wprowadzić czytelny i wyrazisty sposób przedstawiania tekstu.
Pierwsze zmiany w ustalonych normach opery wprowadzono w klasycyzmie. Dzięki temu rozbudowano orkiestrę, chór uzyskał większe ilości partii chóralnych, które wpływały na rozwój akcji na scenie.
przenieść się w bajkowy świat.