Przypomnienie ze szkoły

Uczniowie szkół podstawowych otrzymują ogromną ilość wiedzy, którą muszą przyswoić aby poradzić sobie w następnych etapach nauki. Tak się składa, że najwięcej problemów sprawia im nasz język ojczysty. Nie każdy uczeń radzi sobie z podstawami. Tym bardziej, że gramatyka czy interpunkcja są trochę spychane na rzecz poznania literatury. Jeśli jednak polonista zwraca uwagę uczniów na wiersze to znajomość języka polskiego nie powinna sprawiać uczniom problemu. To właśnie poezja uczy poprawnej polszczyzny i zabawy językiem polskim. Oczywiście jeśli nauczyciel ogranicza się tylko do pytań o budowę wiersza, to nie będzie procentowało w mowie tych uczniów. To wspaniałe, że większość Polaków potrafi liczyć strofy, wersy, sylaby i rozróżnia użyte w wierszu rodzaje rymów. Jednak jeśli nie przełoży się to na mówienie czystą polszczyzną, to znajomość budowy wiersza nie przyda się w życiu. Tym bardziej, że ważniejsza jest interpretacja poezji. To dzięki niej wielu ludzi znajduje sposób na rozwiązanie swoich życiowych problemów.