Rym bogaty i ubogi

Rymowanie jest bardzo popularne, tym bardziej, że większość znanych piosenek opiera się właśnie na powtarzaniu podobnie brzmiących zakończeń wyrazów w zwrotkach. Wszystkie wiersze pisane są w określonym charakterze i rodzaju. Te, które skupione są na rymach łatwiej zapamiętać. One pozostają dość długo w podświadomości człowieka. Wśród rymów wyróżniamy na przykład rymy bogate oraz ubogie. W wielu wierszach bez problemu możemy wyróżnić rymy dokładne, które mają ścisły charakter od tych niedokładnych, które znane jako przybliżone. Poeci często korzystali również z rymów składanych i łamanych. Wiersze, w których zastosowano wspomniane rymy to najczęściej utwory znane i popularne tak jak na przykład Pan Tadeusz. Jednak nawet największym poetom zdarzały się wpadki i czasami w wierszach można znaleźć rymy częstochowskie. Oczywiście wielu poetów zaczynało od rymów gramatycznych i niegramatycznych. Chociaż są one stosunkowo łatwe do stworzenia to mogą szybko stać się rymami nieprzyswajalnymi przez prawdziwego fana poezji.