Surrealizm

Jednym z najciekawszych nurtów malarstwa XX wieku był z pewnością surrealizm. Artyści reprezentujący ten styl zaskakiwali pomysłami, które były nowatorskie, inspirowane rzeczywistością.
Surrealizm powstał we Francji, szybko zdobył zwolenników, gdyż wyrażał to, co trudno określić, pozwalał na swobodę skojarzeń, nawet tych irracjonalnych. Jego celem było brak jakichkolwiek zahamowań wyobraźni, miał wyrażać bunt przeciwko klasycznym normom, które szufladkowały, a nie uwalniały twórczość artysty. Obrazy surrealistyczne to strzępki myśli, nieuporządkowane i nielogiczne. Oglądając dzieło z tego okresu mamy wrażenie oglądania snu, dlatego też ten okres nazwano epoką snów. Jednym z najwybitniejszych artystów, bardzo znanym jest Salvador Dali.

Dali był hiszpańskim malarzem wyróżniającym się na tle innych artystów, także poglądami. Był zwolennikiem konserwatyzmu i monarchii. Wymyślił własną metodę przedstawiania świata – „paranoiczno-krytyczną”. Był zafascynowany pracami Zygmunta Freuda, które od samego początku jego twórczości miały wpływ na tworzone obrazy.