Szkoła plastyczna

Współczesne szkoły plastyczne skupiają tylko i wyłącznie ludzi, którzy na podstawie konkursu plastycznego. Potencjalni uczniowie muszą zrobić szereg prac plastycznych, aby dostać się na pierwszy rok. W takich szkołach oprócz normalnych zajęć są obowiązkowe zajęcia z rysunków w plenerze i ogóle najęcia ze sztuki. Młodzi artyści muszę wiele się nauczyć, ażeby później móc się z tej dziedziny utrzymać. Uczniów takich szkół charakteryzuje talent, wrażliwość na otaczający nas świat. Szkoła skupia ludzi, którzy są zainteresowani rozwijaniem swoich plastycznych talentów. Nad takimi artystycznymi szkołami pieczę sprawuje minister kultury i dziedzictwa narodowego. Edukacja artystyczna trwa dłużej o rok od standardowego nauczania w szkołach ponad gimnazjalnych to znaczy liceów. System szkolnictwa plastycznego obejmuje zwykłe przedmioty ogólnokształcące oraz przedmioty artystyczne takie jak reklamy wizualne, projekty przestrzenne, rysunek, malarstwo, podstawy fotografowania i powstawania filmu, rzeźba, sztuka i jej historia. Uczeń ma do wyboru dwa kierunki czyli specjalności, do których zaliczanie jest projektowanie przestrzenne oraz reklama wizualna, z tych właśnie przedmiotów pod koniec nauki ma egzamin, po którym dostaje dyplom. Po ukończeniu edukacji absolwenci otrzymują dyplom zawodowego plastyka i przystępują do egzaminu maturalnego na tych samych zasadach co inni maturzyści. Wiele osób nie rezygnuje z dalszej edukacji i kontynuuje ją na wyższych uczelniach artystycznych. Podczas okresów licealnych uczniowie aktywnie uczestniczą w plenerach artystycznych, co jest inną formą nauki artystycznej poza obrębem placówki szkolnej. Dodatkowym plusem dla uczniów są zajęcia z historii muzyki, sztuka historii także ma dodatkowe wykłady, oraz jest możliwość przystąpienia do zespołu wokalnego. W szkole plastycznej uczniowie wystawiają swoje prace w galeriach szkolnych lecz nie tylko bardzo często biorą udział we wszelakich konkursach. Szkoła również dysponuje różnego rodzaju warsztatami, gdzie uczniowie mogą jeszcze bardziej pogłębiać swoje zainteresowania.