Sztuka fotografii

Fotografię obecnie dzielimy na tradycyjną i cyfrową. Fotografia tradycyjna to aparaty zapisujące obrazy na kliszach, którym wybiera się odpowiednią czułość na światło. Mamy do wyboru następujące wartości ISO: 100, 200, 400. Jeżeli wybierzemy aparaty automatyczne, nie mamy możliwości doboru parametrów, za nas wybiera mechanizm zainstalowany w urządzeniu. Nie musimy martwić się o światło, przysłonę czy migawkę. Sam też uruchamia, jeśli zajdzie taka potrzeba, lampę błyskową. Możemy także kupić sobie bardziej profesjonalny aparat, gdzie już sami wybieramy ustawienia. Fotografia cyfrowa również dzieli się na amatorską i profesjonalną, gdzie w tej drugiej należy mieć dużą wprawę, by nie zmarnować ujęcia.

O popularności fotografii świadczą liczne wernisaże, wystawy uznanych artystów, liczne konkursy, w których uczestniczą zarówno profesjonaliści jak i amatorzy. Dzięki dostępności, jest to rodzaj sztuki, którą może wykonywać każdy i cieszyć, że przyczynia się do rozwoju współczesnej kultury. A jeśli brakuje mu wykształcenia wystarczy wybrać się na kurs bądź do szkoły artystycznej, by poznać wszystkie możliwość fotografii.