Twórczość Jana Andrzeja Morsztyna

Jan Andrzej Morsztyn, kuzyn Zbigniewa, jest kolejnym bardzo istotnym autorem tworzącym w epoce baroku. Jego twórczość cechuje się wyjątkowym hiperbolizmem, superlatywizmem wobec pewnych cech, które potem przedstawia w swoich utworach. Taki rodzaj zabiegu nazywamy marinizmem. Nazwa pochodzi od nazwiska włoskiego poety, Mariniego i zakłada ni mniej, ni więcej takie właśnie podejście. Odbiorca musi być zszokowany, utwór ma zostać przez niego odebrany wieloma zmysłami. Nie był to jednak jedyny stosowany przez niego zabieg. Kolejną rzeczą, którą charakteryzuje się twórczość Jana Andrzeja Morsztyna, jest koncept. Koncept zakłada niespodziewaną przez czytelnika treść wiersza, utwór musi zaskoczyć człowieka, ma być osobliwy, nowatorski. Przykładem konceptu jest wiersz Do Trupa. Koncept jest małą cząstką samego marinizmu, który zakłada jednak właśnie podobne rzeczy. Jan Andrzej Morsztyn jest więc sztandarowym poetą baroku.