Category Archives: Ciekawostki

Artysta i filistra

Konflikt artysty i filistra jakim cechuje się sztuka początku dwudziestego wieku to jeden z najciekawszych tematów literatury i sztuki, a także kultury. Ograniczony dorobkiewicz , pozbawiony duchowych i estetycznych potrzeb , był jednak dla dziedziny jaką cechowała się sztuka, nie tylko przedmiotem drwin , żartów i kpin, lecz także potencjalnym nabywcom dzieł artystycznych. Obyczajowe prowokacje

Nowa forma sztuki

Sztuka dwudziestolecia międzywojennego nie czuła się już zobowiązana do interpretowania dziejów narodu i utwierdzała go w wolnościowych inspiracjach. Stała się bardziej międzynarodowa , rezygnowała z realistycznego obrazowania i ilustrowania literatury , a także kładła nacisk na formę, jaką cechował się obraz. Sztuka ta czerpała także z niemieckiego ekspresjonizmu i włoskiego futuryzmu. Silnie także wiązała się

Kultura sarmacka

Kulture jaka panowała w Polsce w szesnastym wieku, popularnie zwana była sarmatyzmem, co udowadniali ówcześni kronikarze , którzy twierdzili, że polska szlachta wywodzi się od starożytnego , mężnego plemienia Sarmatów, od której też pochodzi ówczesna sztuka. Od niego Polacy mieli przejąć pobożność , zamiłowanie do rzemiosła artystycznego , rycerskiego , moralność i patriotyzm. Ksiądz Wojciech

Lekcja sztuki

W Polskich szkołach wprowadzono przedmiot zwany „Sztuka”. Jest to połączenie wcześniejszej plastyki i muzyki. Dzięki temu uczniowie mają mniej godzin lekcyjnych. Także etaty nauczycieli się zmniejszyły. Na takich zajęciach Sztuki uczniowie tworzą swoje małe dzieła. Poznają także twórczości sławnych artystów i ich biografie. I tak widząc obraz na przykład Picassa, potrafią przypisać go do autora.

Poznajemy kulturę

Kultura jako zjawisko obecne w naszym życiu jest sama w sobie terminem bardzo wieloznacznym, co udowadniają liczne interpretacje wielu naukowców, którzy chcieli kulture zdefiniować. Najprościej kulturę można określić jako ogół wytworów ludzkich, zarówno materialnych, jak i niematerialnych, czyli duchowych, symbolicznych takich jak wzory myślenia i zachowania. Kultura najczęściej rozumiana jest w dzisiejszych czasach jako całokształt

Szkoła plastyczna

Współczesne szkoły plastyczne skupiają tylko i wyłącznie ludzi, którzy na podstawie konkursu plastycznego. Potencjalni uczniowie muszą zrobić szereg prac plastycznych, aby dostać się na pierwszy rok. W takich szkołach oprócz normalnych zajęć są obowiązkowe zajęcia z rysunków w plenerze i ogóle najęcia ze sztuki. Młodzi artyści muszę wiele się nauczyć, ażeby później móc się z