Caravaggio

2Caravaggio to jeden z najbardziej znanych artystów malarzy na świecie. Jest on prekursorem swoistego nurtu w sztuce nazwanego od swojego nazwiska, czy raczej pseudonimu artystycznego: Caravaggionizmu. Urodził się w Mediolanie, tam też tworzył. Dziś we Włoszech można raz na kilkanaście lat obejrzeć wystawę obrazów tego wspaniałego artysty. Na świecie znajduje się prawie dwieście obrazów stworzonych przez tego płodnego i zdolnego artystę.

W jego dziełach widać pewien naturyzm, który został zapoczątkowany przez tego malarza podróżą do Lombardii – to właśnie przeżycia z tamtego czasu spowodowały, że Caravaggio wyplenił swoje obrazy nowym tłem, znanym powszechnie do dziś. Dzieła Caravaggia, podobnie jak dzieła wszystkich artystów tworzących w dobie baroku to obrazy, na których pojawia się po raz pierwszy ruch. Dynamika na obrazach to coś dotąd niespotykanego w sztuce średniowiecznej czy renesansowej. Dotąd znane były tylko monumentalne portrety, na których postaci pozowały do obrazu jak do zdjęcia. Postaci na obrazach barokowych, w tym na obrazach Caravaggia zaczęły żyć swoim życiem, zaczęły gestykulować, sceny przedstawiały jakieś konkretne zdarzenia, z których można było czytać jak z książki.