Tag Archives: Sztuka

Sztuka współczesna

Porównując dokonania artystów z minionych epok do sztuki współczesnej, możemy zauważyć tendencję do tworzenia dzieł symbolicznych, zawierania treści za pomocą prostych kształtów.
Po drugiej wojnie światowej nie potrafił spojrzeć świat jak poprzedni malarze. Artyści nie potrafili już przekazywać nowych wartości i zasad moralnych, ponieważ nie było jakich. Wszystko zostało powiedziane wcześniej, a i tak świat pogrążył się w przemocy. Dlatego rozwinął się abstrakcjonizm, sztuka która przedstawiała kwestie czysto utopijne. Artyści szukali indywidualnych form wyrazu.

Georges Mathieu czy Wols, francuscy malarze abstrakcyjni rozwinęli kierunek nazywany taszyzmem. Był to styl, w którym obrazy przedstawiano za pomocą plam tworzących symboliczne kształty. Artysta nie musiał już przestrzegać standardów sztuki, tradycyjnej kompozycji. Sporo osób uważało to za sztukę bezwartościową, która nie umie przedstawić otaczającej rzeczywistości.

Nowa forma sztuki

Sztuka dwudziestolecia międzywojennego nie czuła się już zobowiązana do interpretowania dziejów narodu i utwierdzała go w wolnościowych inspiracjach. Stała się bardziej międzynarodowa , rezygnowała z realistycznego obrazowania i ilustrowania literatury , a także kładła nacisk na formę, jaką cechował się obraz. Sztuka ta czerpała także z niemieckiego ekspresjonizmu i włoskiego futuryzmu. Silnie także wiązała się z przemianami społecznymi , wyrażała osobiste doświadczenia autora i jego subiektywny punkt widzenia. Malarstwo tego okresu zaskakuje mnogością szkół artystycznych, których była niezwykle duza ilosć ówcześnie. Formiści bowiem odrzucali realizm , proponując w zamian kulture koncentrująca się na samej formie , która nie powinna korzystać z zewnętrznej rzeczywistości. Poznańscy ekspresjoniści , czyli poeci i pisarze, skupieni wokół czasopisma „Zdrój”, stawiali sobie za cel oddanie tragedii i skomplikowanych zmagań duszy, zwłaszcza duszy artystycznej. Ugrupowanie to stawiało na folklor , co było wyrazem sztuki, pozytywnego programu państwowego , jako że artyści tej grupy związani byli z Józefem Piłsudskim. Najważniejsze kierunki tego okresu , koloryzm i konstruktywizm, pojawiły się w połowie lat dwudziestych i ich opozycja okazała się najważniejsza dla sztuki polskiej kilku następnych dziesięcioleci. Koloryści interesowali się przede wszystkim funkcjonowaniem plamy brawnej na płótnie, zaś mniejsze znaczenie przywiązywali do tematu, jaki miał mieć malowany przez nich obraz. Malowali więc w dużej mierze obiekty neutralne, pejzaże, natury, martwe rzeczy, oraz akty. Artyści skupieni wokół ugrupowania o nazwie „Awangarda Rzeczywista”, spod znaku konstruktywizmu swą pierwsza wystawę urządzili w 1924 roku w Warszawie w salonie samochodowym. W ich przeświadczeniu sztuka miała być pewnym rodzajem maszyny skonstruowanej z żelazną logiką i perfekcyjnoscią. Ich często lewicowym poglądom towarzyszył zaś pogląd społeczny, który dążył do ukształtowania nowego społeczeństwa, nowych mieszkańców, wyróżniających się zaletami i pasjami.

Rozkwit sztuki w renesansie

Sztuka renesansu , oparta na wzorach włoskich zaczęła przyjmować się w Polsce na początku piętnastego wieku, a jej wpływ utrzymał się do połowy następnego stulecia. Gorącym zwolennikiem nowego stylu, jaki cechował obraz, fresk i szkic, stał się Zygmunt I, który sztukę odrodzenia przeniósł z Węgier do Polski, a następnie popierał ją także w sposób finansowy. W tym to okresie Kraków stał się ośrodkiem sztuki renesansowej promieniującej na całą ówczesną Europę. Z upływem kolejnych dziesięcioleci szesnastego wieku renesans zadomowił się na terenach wschodnich rzeczpospolitej . magnaci , zajęci rozbudową swoich posiadłości coraz częściej pragnęli uwieczniać swoje bogate i piękne posiadłości i z tego względu zamawiali obraz, nagrobek, kaplicę przy wiejskich kościołach , a nawet duże świątynie utrzymane w nowym stylu architektonicznym. Z czasem sztuka ta zyskała specyficzną polską odmianę zwaną pietową. Nad wnękami sarkofagu ojca spoczywała trumna syna , zaś nad nagrobkiem męża umieszczano sarkofag małżonki. Mistrz rzeźby nagrobnej Jan Michałowicz z Urzędowa upiększał swe dzieła stosując sztukę renesansu i obramowując figurę zmarłego kolumnami i cokołami. W dobie renesansu powstały w Polsce okazałe rezydencje magnackie , a bogacący się mieszkańcy wznosili kamienice z szerokimi podcieniami , obszernymi oknami i dachami, wieńczącymi ozdobną ścianką, ale i chroniły od pożarów . Na modę renesansową przebudowane zostały też miejskie gmachy publiczne. Ratusz , który Jan Baptysta wzniósł na Poznańskim rynku , należy dziś do najpiękniejszych w kraju. Jego krużganki, ocienione arkady , zostały przyjęte w magnackich rezydencjach i miały świadczyć nie tylko kulturę, ale przede wszystkim ukazywać bogactwo i prestiż miasta. Poznańska budowla była wzorem dla projektantów ratuszy w Sandomierzu, Tarnowie, i Chełmie. Rozpowszechniło się malarstwo zdobnicze, które przedstawiało obraz z ornamentami roślinnymi, sugerujące tym wiernym przebywanie w raju, a tym samym bliższe obcowanie z Bogiem.

Kultura i sztuka podczas reformacji

Kultura i sztuka doby reformacji w piętnastowiecznej Polsce okazała się ożywczym ruchem umysłowym, mimo, że nawet w okresie największych triumfów protestantyzmu polski kościół katolicki utrzymał pełnię swoich przywilejów. Jednocześnie władcy rzeczpospolitej nawet po uchwaleniu soboru trydeckiego , nie dostosowali się do jego sugestii , aby wprowadzić represję wobec różnowierców. Ówczesna Polska wyróżniała się niespotykaną nigdzie indziej w Europie tolerancją religijną. Polscy protestanci mieli wiele zasług jeśli idzie o kulture i naukę tego okresu. Po pierwsze upowszechnili w druku polską mowę , jako język ojczysty nowego typu katechizmów, dialogów, modlitewników wymierzonych w papiestwo. Drukarnie zakładane przy szkołach wyznaniowych publikowały zarówno teksty kalwinistów , Lateran , a także braci polskich. Różne odmiany protestantyzmu wyznawali także autorzy dzieł znaczących dla rozwoju kultury polskiej epoki. Polską kulturę religijną nie dopuszczał poważniejszych konfliktów między katolikami i protestantami. Nawet poglądy uważane za oba odłamy od chrześcijaństwa za heretyckie , głoszono w Polsce bez żadnych ograniczeń. Teorie heliocentryczną paryska Sorbona uznała za nieudaną i nie doceniła, zaś już w 1616 roku, trafiła ona do Indeksu Ksiąg Zakazanych, ale na uniwersytecie krakowskim została wydana aż w roku 1622. Katolicy chętnie czerpali z dokonań protestantów, z cech jakich wyróżniała się ich nauka, kultura, sztuka, czy indywidualnych właściwości jakie były używane w obraz. Słynny tłumacz Biblii , Jakub Wujek, wzorował się na przekładach arian, co w dalszych poczynaniach spowodowało ingerencję cenzury zakonnej w jego tekst. W ariańskiej drukarni w Krakowie i w innych oficynach tłoczono dzieła zaprzysięgłych katolików. W ramach znakomitej szkoły braci czeskich zasiadało wielu synów katolickiej szlachty. Psalmy mistrzowsko przekładane przez Jana Kochanowskiego śpiewano zarówno w zborach protestanckich, jak i w kościołach katolckich, co nie wzbudzało niczyich protestów.

piekno w sztuce

Piękno to pojęcie względne, bowiem dla każdej osoby oznacza co innego, ma inny wymiar i jest pojmowany w innych kategoriach. Niektórzy gdy zostaną poproszeni o podanie przykładu czegoś pięknego, bez wahania wskażą obraz sławnego malarza. Inna osoba, w tej samej sytuacji natomiast przytoczy fragment wiersza, choćby Wisławy Szymborskiej. Natomiast młody mężczyzna, z pewnością pomyślał by o nowym, sportowym modelu samochodu. Kwestia postrzegania piękna nie powinna podlegać żadnej ocenie. Dotyczy bowiem indywidualnych upodobań i jest uzależniony od gustu każdego z nas. Dla jednej osoby piękna sztuka w teatrze jest czymś niezwykłym i zapadającym w pamięć. Ktoś inny po obejrzeniu tego samego przedstawienia, oceni go jako nudy i nie warty uwagi. Jak przecież porównać obraz Jana Matejki, z dobrze wykonanym grafity. Obecnie zarówno jedno jaki i drugie to szkuta. Rozumiana jednak w innych kategoriach. Na pewno wiele osób zgodzi się z tym stwierdzeniem. Trudno przekonać starsza kobietę, że graffiti na murze, to sztuka. Jednak tyle samo trudu trzeba by włożyć, aby przekonać nastolatka aby poszedł do muzeum.
Gdy w grę wchodzi kultura słowa, czy kultura osobista, trudno jest pozwolić sobie na tak szeroka rozbieżność. Można pokusić się nawet o stwierdzenie,że nie jest to dopuszczalne. W społeczeństwie bowiem panują jasno opisane reguły i zasady którymi powinniśmy się kierować. Należy ich przestrzegać i nie wolno ich łamać. Za przeciwstawianie się przepisom, grożą różnego rodzaju konsekwencje. Owe kary są dostosowane do stopnia przewinienia. Nie jesteśmy jednak w stanie nikogo przymusić do przestrzegania zasad. Tak samo jest w kwestii piękna, nie można do niczego zmuszać. Bo jaki sens ma nakazywanie młodym ludziom chodzenia do teatru im słuchania muzyki poważnej? Jedyne co można tym osiągnąć, to jeszcze większe zniechęcenie. Warto pozwolić młodzieży na postrzeganie sztuki w sposób w jaki sami go widzą, bez zbędnego oceniania i nadmiernego komentowania. Gdyż może zostać to odebrane jako narzucanie swojego zdania.

Sztuka życia

Każdy ma w swoim domu ma choć jeden obraz. Trudno byłoby także odnaleźć człowieka, który w swym życiu, choć raz nie słyszał utworu mieszczącego się w kanonach muzyki poważnej. Większość przestrzega podstawowych zasad kultury osobistej. Wiemy co to kultura fizyczna, czy kultura języka. Staramy się przestrzegać zasad i norm panujących w społeczeństwie. To pozwala na dogadanie się i rozwiązywanie konfliktów. Taki obraz społeczeństwa jest niezwykle pozytywny, lecz niestety nie jedyny. Zdarzają się również odstępstwa od reguły, ludzie nie przestrzegający zasad ponoszą tego konsekwencje. Bywają ona tak drastyczne, jak odizolowanie od społeczeństwa w postaci zakładu karnego. W kontekście takiego przykładu spokój i ułożenie nabiera innego znaczenia. A harmonia chociażby w rodzinie to swego rodzaju sztuka. Trudno ją zbudować a jeszcze trudniej utrzymać. Ważna staje się miłość ale także przyjaźń. Bez zaufania też nic się nie zbuduje, to przecież fundament wszystkiego. Sztuka prowadzenia domu i utrzymania spokoju rodzinnego jest najtrudniejszą sztuką. Malować potrafi każdy, w prawdzie z różnym skutkiem ale jednak. Nie każdy przecież to Picasso czy Matejko ale pędzel w ręku na pewno trzymał nie jeden raz. W obraz trzeba włożyć serce . Aby ognisko domowe płonęło żywym ogniem należy poświecić całego siebie. Pod koniec życia patrzymy na dzieci, wnuki widzimy jakie dzieło stworzyliśmy. Jest ono jedyne i nie powtarzalne w swoim rodzaju, z pewnością jednak nie jest idealne. Znajdziemy na nim zarówno burzliwe upadki jak i słoneczne wzniesienia. Na obrazie z naszego życia są nie tylko ładne kolory ale i szarości. Te ciemne barwy symbolizują wszystkie problemy, zmartwienia, nieporozumienia oraz kłótnie, bez których nasz los byłby mdły i monotonny. Każdy problem pozwala na scementowanie związku. Dzięki nim obraz naszego życia jest pełniejszy i staje się wzorem do naśladowania dla naszych potomków biorących z nasz przykład. Każdy tworzy swoją sztukę taką, na jaką zasłużył i na jaką go stać.

Lekcja sztuki

W Polskich szkołach wprowadzono przedmiot zwany „Sztuka”. Jest to połączenie wcześniejszej plastyki i muzyki.
Dzięki temu uczniowie mają mniej godzin lekcyjnych. Także etaty nauczycieli się zmniejszyły. Na takich zajęciach Sztuki uczniowie tworzą swoje małe dzieła. Poznają także twórczości sławnych artystów i ich biografie. I tak widząc obraz na przykład Picassa, potrafią przypisać go do autora. Często to na tych zajęciach odnajdowani są nowi młodzi artyści. Prace wysyłane na różne konkursy, mogą zdobywać wszelakie nagrody, nawet bardzo cenne. I tak na przykład obraz Anny Kowalskiej z mojej wioski może wisieć wśród innych dzieł w Warszawie. Co pozwoli na spełnienie marzeń i otworzy drzwi do dalszych osiągnięć.
Te małe zajęcie w szkole wyjaśniają dzieciom i młodzieży, czym jest kultura. Dla wielu to jedyna możliwość , aby zaznajomić się z tym tematem. Gdy dorosną, świadome co to jest między innymi kultura słowa, kultura osobista pozwoli im na kierowanie się panującym normą i zasadom.
Sztuka jako przedmiot obowiązkowy w gimnazjum,pozwala na okiełznanie dzieci w trudnym wieku. Jest to okres buntu, gdy neguje się wszystko. Jeżeli nauczyciel potrafi zainteresować uczniów swoim przedmiotem, może dzięki temu wpoić im zasady. Nauczyć piękna i wrażliwości na sztukę, przyrodę i tym podobne.
Na sztuce słucha się muzyki sławnych kompozytorów jaki i muzyki słuchanej przez samych uczniów. Jest ona najróżniejsza zaczynając od „Jazzu” po przez różne odmiany „Metalu” do „Hip-Hopu”, „Rapu”, czy „Reage”. A jak powszechnie wiadomo, muzyka nie tylko uspokaja i relaksuje ale i łagodzi obyczaje. Dlatego warto,aby nauczyciel wychodził naprzeciw swojego podopiecznym. Warto aby w plan zajęć zostały wpleciony także tematy które ich zaciekawią. Mile widziany jest czas podczas lekcji przewidziany na dyskusje. Dzięki temu można rozbudzić abstrakcyjne myślenie młodego człowieka. Dzięki wysłuchaniu co ma do powiedzenia, z pewnością pozwolą go zrozumieć. A jednocześnie wzbudzimy w uczniu zaufanie, okazując zainteresowanie jego punktem widzenia.

Dotychczasowe definicje sztuki

Pierwsza definicja sztuki z jaką się spotykamy to ta, która pochodzi z czasów średniowiecznych. Wówczas oznaczała ona tyle samo co zbiór pewnych umiejętności i postępowanie zgodnie z nabytą wiedzą i regułami, które te umiejętności określały. Sztuka wiec w czasach starożytnych i średniowieczu oznaczała tyle co umiejętności czyli określała sztukę pewnego rzemiosła. Wówczas do sztuki zaliczały się takie rzemiosła jak malarstwo, rzeźby, garncarstwo, krawiectwo czy retoryka lub strategia. Ważne jest, że ta definicja skazała poezje na wyjście poza ramy sztuki, ponieważ nie była tworzona na podstawie określonych i zapisanych reguł, jednym słowem nie mieściła się w ramach sztuki. Sztuka renesansu czyli odrodzenia to dziedzina, która otwiera się na powoli na podział miedzy nauka a sztuką. Z jednej strony w tej epoce rodzi się zamiłowanie do matematyki i uczeni próbują zapisać wszystko z matematyczna dokładnością. Z drugiej jednak strony sztuka zaczyna wyrywać się z pewnych ram i jest sprzeciwem w stosunku do poprzednich jej koncepcji. W siedemnastym i osiemnastym wieku rozpoczęły się spory dotyczące nazewnictwa sztuki. W trym wieku tez zaczyna funkcjonować pojecie sztuk pięknych do których zaliczają się malarstwo, rzeźba, architektura, muzyka a także, wymowa, poezja, taniec i teatr. Jest to ważny moment dla historii sztuki, ponieważ oznacza uniezależnienie od rzemiosła i daje możliwość zaistnienia artystom. Wówczas tez pojawiają się takie pojęcia jak oryginalność, indywidualizm, nowatorstwo związane ściśle z wyrażaniem uczuć, wewnętrznym przymusem tworzenia, rozwiązywaniem problemów ogólnoludzkich. Aktualnie pomimo wielu jeszcze ewolucji i nurtów opisujących sztukę czy dziedzin sztuki pojawia się pojęcie sztuki minimalnej, które w swym znaczeniu obejmuje malarstwo i rzeźbę. Funkcje sztuki również ewaluowały na przestrzeni wieków, ale ich określenie jest mniej złożone i prze wszystkim służy człowiekowi. Podstawowe funkcje sztuki to przede wszystkim funkcja estetyczna, komunikacyjna, poznawcza, etyczna, metafizyczna, emocjonalna, terapeutyczna, ludyczna, użytkowa i wychowawcza.

Czy wiemy czym jest współczesna kultura?

Wiemy, że jest uprawiana przez artystów, wiemy również to, że jest pewna dziedziną działalności ludzkiej, która może być wyrażana w wielu postaciach. Jednak jej definicje nie są spójne, co sprawia, że nie da jej się jednoznacznie opisać czy zdefiniować. Sztuka jest rozciągła w każdym znaczeniu, które mogłoby ją opisać w większości dlatego że cały czas ulega zmianom, jest elastyczna i ciągła zarazem. Ostatecznie bowiem nie można określić czy dany wytwór artystyczny jest sztuką czy już wykracza poza jej znaczenie. Z pewnością jednak możemy wyróżnić funkcje jakie sztuka spełnia w naszym życiu. Są to przede wszystkim funkcje estetyczne, które cieszą oko, ucho inspirują do podejmowania kolejnych artystycznych wyzwań lub są stałym elementem naszego życia. W każdym domu znajdują się przedmioty, które nalezą do świata sztuki, więc nawet jeśli my sami nie jesteśmy artystami to otaczamy się sztuką na co dzień. Sztuka ma również swoją funkcje społeczną, czyli taką która naucza, pokazuje kontrasty, zmusza do refleksji czy nastraja. Taka sztuką jest chociażby sztuka ulicy, o której istnieniu nie możemy decydować, ale która jest obecna w naszym życiu na co dzień i pokazuje inne widzenie świata. Taka sztuka jest przeznaczona dla ogółu, skierowana do wszystkich, którzy zwrócą na nią uwagę. Sztuka ma również swój wymiar dydaktyczny ponieważ jej forma i przekaz jest materiałem, który nas naucza, zwraca uwagę na pewne fakty czy odsłania oblicza historii. Kolejna z funkcji, jaka możemy wyróżnić jest funkcja terapeutyczna, wówczas pomaga ona naszemu wewnętrznemu kompasowi wrócić na właściwy kurs, tym zajmuje się na przykład muzyka relaksacyjna czy leczniczy wpływ muzyki. Jednak żadna z tych funkcji nie jest w stanie określić sztukę w samej jej istocie. Nie da bowiem wytyczyć w niej żadnych konkretnych ram czy żadnych założeń, które będą określać jej bieguny. Narodziny sztuki można wyznaczyć na moment w którym narodziła się cywilizacja ludzka. Od tego momentu jej powstanie kojarzone jest głównie z obrzędami magicznymi, charakterystycznymi dla czasów w których żyli ludzie pierwotni.

Czym jest sztuka?

Sztuka to pojęcie abstrakcyjne i dla każdego ma inne znaczenie. Jedni nie zwracają większej uwagi na to, co dzieje się w życiu kulturalnym naszego kraju inni z kolei nie potrafią przejść obojętnie obok tego, co oferują nam wielcy artyści. Sztuka wielu z nas kojarzy się przede wszystkim z muzyką czy malarstwem. Oczywiście pojęcie sztuki jest tak szerokie, że obejmuje wszystkie inne wytwory, jakie wychodzą z rąk człowieka, ale i nie tylko. Już od początków istnienia sztuka towarzyszyła ludziom a z czasem poszerza się jej znaczenie. Urządzając wnętrza naszych domów często zdajemy się na pomysły, które wcześniej zostały przedstawione w gazetach i kolorowych czasopismach. Dzięki temu możemy być pewni i przy okazji zobaczymy mniej więcej, jaki będzie efekt końcowy naszej pracy. Praktycznie wszystkie rzeczy i dodatki, jakie posiadamy w domach związane są ze sztuką. Zostały one, bowiem wymyślone przez człowieka i stworzone przez niego. Wśród takich dzieł na pewno znajdzie się obraz, który wspaniale zdobi ściany wielu pomieszczeń w budynku mieszkalnym. Obrazy znajdziemy w pokojach gościnnych salonach czy też pokoiku dziecięcym. Poza tym bardzo często umieszczamy obrazy w korytarzach a nawet łazienkach. Trzeba jedynie dobrać ich kolorystkę, która będzie się komponowała z całością. Poza obrazami dzieła sztuki, jakie często goszczą w naszych domach to przeróżnego rodzaju gzymsy i kominki. Te nowoczesne rozwiązania wspaniale ozdabiają wnętrza domów dodając im niepowtarzalnego klimatu. Gzymsy po za tym, że pełnią funkcje ozdobne to dodatkowo ochronne a odnosi się to przede wszystkim do tych, które znajdują się po zewnętrznej stronie budynku. Poza gzymsami dziełami sztuki, jakie znajdziemy w każdym domu są różnego rodzaju obrusy, których szeroka paleta barw, ale i duży wybór kształtów sprawia, że każdy nawet najbardziej wymagający klient znajdzie cos odpowiedniego dla siebie a raczej wnętrza swojego domu. Przykłady takich towarów można oglądać na przykład w Internecie, za którego pośrednictwem istnieje możliwość ich zamówienia.

Malarstwo olejne

Obraz powstający w malarstwie olejnym jest sztuką najbardziej rozpowszechnioną z użyciem farb olejnych. Technika farb olejnych polega na nakładaniu koloru na płótno zgruntowane przytwierdzone do gładkiej deski. Obrazy powstające z pomocą farb olejnych są bardzo kosztowną odmianą malarstwa, pozwalająca na dużą swobodę w mieszaniu koloru oraz wszelakim doborze barw. Można w prosty sposób uzyskiwać efekty połysków czy matu, a także przenikaniu i przeźroczystości barw. Malarstwo olejne i obrazy wykonane tą techniką mogą być wielokrotnie zmieniane, retuszowane poprzez kolejne warstwy farby. Obraz malowany farbą olejną jest bardzo trwały. Odmiana tego rodzaju malarstwa dzieli się na dwie fundamentalne techniki. Pierwszą jest klasyczna odznacza się warstwowością oraz laserunkowością. Do jej cech zaliczamy to, że na barwną zaprawę czyli grunt bardzo cienkiej, monochromatycznej podmalówki może być olejna bądź temperowej. Następnie na obraz nakładane są warstwy niezwykle barwnego werniksu. Kolejna warstwą jest wielokrotne nakładanie warstw półkryjących lub też przeźroczystych. Wykorzystywane są do tego farby olejne lub olejno-żywicznych. Obrazy wykonane tą techniką malarską stają się piękną kompozycją kolorów oraz niezwykłą wyrazistością i głębią barw. Obecnie jest ona wykorzystywana do tworzenia kopii i pastisz z dawnego malarstwa ze względu na koszty związane z materiałami. Kolejnym podziałem była alla prima dosłownie znaczyło od pierwszego wyrazu, rozwijała się nieco później niż poprzednie gdyż w osiemnastym wieku. Cała technika polega na realizacji twórczych zmysłów przez nakładanie jednej czasami grubej i modelowanie ruchami twardego pędzla bądź też szpachli kryjącej warstwy farb olejnych. Czasami one są mieszane bezpośrednio na obrazie. Pointylizm jest jedną z odmian tej techniki artystycznej. Podczas postępów w różnych dziedzinach życiowych malarstwo olejne przeobrażało się pozwalając sobie na coraz śmielszą swobodne. Artyści wykorzystywali swoje pomysły opierając fundamentalne zasady na swoich nauczycielach.

Sztuka współczesna

W dzisiejszych czasach coraz większa liczba ludzi decyduje się na spędzenie wolnego czasu w miejscach, gdzie można podziwiać różnego rodzaju dzieła sztuki oraz obrazy, które stanowią dziedzictwo światowej kultury. Są wśród nich różnego rodzaju popiersia, rzeźby, obrazy oraz wiele innych rodzajów dzieł sztuki, dzięki którym bogactwo wielowiekowej kultury może być podziwiane przez współczesne pokolenia. Jednymi z tego typu dzieł sztuki są obrazy. Dziś każdy może zobaczyć różnego rodzaju dzieła sztuki, które znajdują się w muzeach w całym kraju. Obraz w muzeum stanowi jedne z najważniejszych dzieł sztuki, które są podziwiane przez miliony ludzi na całym świecie. Obraz to nie tylko malowidło, które ma na celu przekazaniu widoku, który można na nim dostrzec. Każdy obraz to także treść, którą niesie za sobą. Obrazy dziś są odczytywane na wiele różnych sposobów. Chodzi tutaj przede wszystkim o przekaz, jaki za sobą niesie każdy z tych obrazów. Mam na myśli różnego rodzaju przemyślenia, polemiki oraz same uczucia autora, który stworzył dane dzieło. Obrazy to dziś nie tylko dzieła, które można oglądać tylko i wyłącznie w muzeach. Dziś każdy może dosłownie posiadać choćby replikę danego obrazu u siebie w domu. Można dostrzec w wielu domach różnego rodzaju obrazy, które ozdabiają ściany naszych pomieszczeń. Dziś każdy z nas może zakupić własny obraz, który będzie mu towarzyszyć przez wiele lat. Wybór obrazu to jednak nie jest łatwa sprawa. Należy się dokładnie zastanowić, zanim poweźmie się decyzję związaną z zakupem danego obrazu. Zatem należy posługiwać się różnego rodzaju poradami, których udzielać mogą znawcy w tej dziedzinie. Dziś obrazy i inne dzieła sztuki można zakupić w różnego rodzaju galeriach artystycznych, gdzie wybór obrazów jest bardzo duży. Jednak bardzo często przy różnego rodzaju zakupach obrazów ludzie popełniają błędy, które w następstwach kosztują ich utratę pieniędzy, a co się z tym wiąże mają w posiadaniu niechlubny obraz, który nie szczyci i ozdabia naszych ścian, a wręcz przeciwnie.

Kultura i jej definicje

Obecnie istniej bardzo wiele definicji kultury, które bardzo często są sprzeczne względem siebie. Według wielu uczonych kulture jest pojmowana jako rzecz najbardziej nieokreślona w dzisiejszym świecie. Wielu badaczy tworzyło coraz to nowe definicje, gdzie obierali sobie jeden fragment i do niego się odnosili. Kulture podzielono na typy pierwszy z nich był opisowy w pewien sposób wyliczający, mianowicie w nim zostały przydzielone definicje, które prezentowały klasyczną postać obecnych etnologicznych definicji. Kolejnym podziałem było przypisanie kulturze wartości historycznej. Twierdzenia kładą największy nacisk na tradycyjność, który był mechanizmem przekazywania dziedzictwa kultury. Następny był podział normatywny, gdzie było akcentowane podporządkowanie zachowania ludzkich norm, wzorów. Czwartym podziałem jest kontekst psychologiczny i właśnie on skupia mechanizm kształtowania się kultury i nauki. Analiza norm, które obowiązują w danym społeczeństwie oraz wartości, które one charakteryzują dane społeczeństwo oraz ogólny wpływ na daną zbiorowość. Naciskiem głównym jest dokładnie ukierunkowany na szkolenie artystyczne. Kolejnym podziałem jest system strukturalny. Definicje kojarzą ze strukturą konkretnej kultury i jej fundamentalnymi elementami oraz ich powiązaniami. Strukturalna kultura wyróżnia podział na cztery kategorie, do których zaliczamy podział materialno-techniczny, społeczny, ideologiczny oraz psychiczny (który dotyczy uczuć i postaw). Kolejnym zasadniczym podziałem i definicją jest genetyczna. Definicje tej kulturowej definicji skupiają zasadniczą uwagę na genezie całej kultury. Naukowcy opierający się ba tej definicji próbują wyjaśnić pochodzenie. Ujście Kulture genezy dzielimy na dwie grupy, jedna dotyczy wewnętrznego rozwoju całej kultury, a druga dotyczy bardziej związków kultury wyróżniając przeciwieństwa pomiędzy nimi. Kulture można opisywać różnymi definicjami, zawsze jednak skupiając się na jej wartości lub opisie. Każda definicja ma swój ogólny sens.

Współczesna sztuka

W dzisiejszych czasach coraz większa liczba ludzi decyduje się na spędzenie wolnego czasu w miejscach, gdzie można podziwiać różnego rodzaju dzieła sztuki oraz obrazy, które stanowią dziedzictwo światowej kultury. Są wśród nich różnego rodzaju popiersia, rzeźby, obrazy oraz wiele innych rodzajów dzieł sztuki, dzięki którym bogactwo wielowiekowej kultury może być podziwiane przez współczesne pokolenia. Jednymi z tego typu dzieł sztuki są obrazy. Dziś każdy może zobaczyć różnego rodzaju dzieła sztuki, które znajdują się w muzeach w całym kraju. Obraz w muzeum stanowi jedne z najważniejszych dzieł sztuki, które są podziwiane przez miliony ludzi na całym świecie. Obraz to nie tylko malowidło, które ma na celu przekazaniu widoku, który można na nim dostrzec. Każdy obraz to także treść, którą niesie za sobą. Obrazy dziś są odczytywane na wiele różnych sposobów. Chodzi tutaj przede wszystkim o przekaz, jaki za sobą niesie każdy z tych obrazów. Mam na myśli różnego rodzaju przemyślenia, polemiki oraz same uczucia autora, który stworzył dane dzieło. Obrazy to dziś nie tylko dzieła, które można oglądać tylko i wyłącznie w muzeach. Dziś każdy może dosłownie posiadać choćby replikę danego obrazu u siebie w domu. Można dostrzec w wielu domach różnego rodzaju obrazy, które ozdabiają ściany naszych pomieszczeń. Dziś każdy z nas może zakupić własny obraz, który będzie mu towarzyszyć przez wiele lat. Wybór obrazu to jednak nie jest łatwa sprawa. Należy się dokładnie zastanowić, zanim poweźmie się decyzję związaną z zakupem danego obrazu. Zatem należy posługiwać się różnego rodzaju poradami, których udzielać mogą znawcy w tej dziedzinie. Dziś obrazy i inne dzieła sztuki można zakupić w różnego rodzaju galeriach artystycznych, gdzie wybór obrazów jest bardzo duży. Jednak bardzo często przy różnego rodzaju zakupach obrazów ludzie popełniają błędy, które w następstwach kosztują ich utratę pieniędzy, a co się z tym wiąże mają w posiadaniu niechlubny obraz, który nie szczyci i ozdabia naszych ścian, a wręcz przeciwnie.