Tag Archives: sztuka dziś

Sztuka współczesna

Porównując dokonania artystów z minionych epok do sztuki współczesnej, możemy zauważyć tendencję do tworzenia dzieł symbolicznych, zawierania treści za pomocą prostych kształtów.
Po drugiej wojnie światowej nie potrafił spojrzeć świat jak poprzedni malarze. Artyści nie potrafili już przekazywać nowych wartości i zasad moralnych, ponieważ nie było jakich. Wszystko zostało powiedziane wcześniej, a i tak świat pogrążył się w przemocy. Dlatego rozwinął się abstrakcjonizm, sztuka która przedstawiała kwestie czysto utopijne. Artyści szukali indywidualnych form wyrazu.

Georges Mathieu czy Wols, francuscy malarze abstrakcyjni rozwinęli kierunek nazywany taszyzmem. Był to styl, w którym obrazy przedstawiano za pomocą plam tworzących symboliczne kształty. Artysta nie musiał już przestrzegać standardów sztuki, tradycyjnej kompozycji. Sporo osób uważało to za sztukę bezwartościową, która nie umie przedstawić otaczającej rzeczywistości.

Oblicza współczesnej sztuki

Sztuka współczesna nie została jeszcze objęta w konkretnych ramach czasowych ponieważ jej obszar stale jest powiększany i nie został dotąd ostatecznie sklasyfikowany. Umownie jej początek opisywany jest od momentu zakończenia drugiej wojny światowej, czyli na kres drugiej połowy dwudziestego wieku. Do sztuki współczesnej zaliczają się takie dziedziny jak ruchy artystyczne, tendencje i manifesty. Pierwszym sztandarowym wyzwaniem było pojecie ,,sztuki dla sztuki” i jest przejawem twierdzenia, ze sztuka nie służy wyłącznie estetycznej funkcji od których się odchodzi na korzyść interpretowania świata przez artystę. Dzisiejsza sztuka to reakcja na ogromny potencjał i zagrożenia dotyczące świata i samej jego istoty, tak samo jak życie człowieka, jego możliwości i jego destrukcyjne wpływy. Sztuka odnajduje się dziś w najprzeróżniejszych środkach wyrazu i stale powiększa dla siebie przestrzeń choćby publiczną. Do jednych z najwcześniej wprowadzonych rozwiązań w ramach środków wyrazu zaliczyć można, w ramach pierwszej awangardy, abstrakcje, collage, fotomontaż, manifest, obiekt, a w czasach drugiej awangardy tak zwanej neoawangardy pojawiają się także instalacje, video instalacje, performance, happening. Nie istnieją żadne zauważalne dla współczesnego odbiorcy sztuki znane ograniczenia estetyczne czy techniczne w wypowiedzi artystycznej. Zatem sztuka jest pojęciem które cały czas rozwija swoją definicje i można przyjąć przypuszczenie, że dopóki istnieje człowiek nigdy nie zostanie zdefiniowana odpowiednia i holistycznie. Jest to zjawisko, które świadomie wymyka się spod przyjętych kanonów i z każdym przykładem poszerzenia kanałów komunikacji przenika do sfer życia codziennego i takiego, które jest pokazywane tylko w galeria. Miejsca w których sztuka jest prezentowana otwierają się na nowe dziedziny i zapraszają do współpracy młodych artystów, których działalność jest nowatorska i zaskakująca. Dlatego właśnie ,,sztuka dla sztuki” jest rozdziałem otwartym i chłonnym ilekroć znajdzie się człowiek, który zechce ta przestrzeń zapełnić.

Taniec


Taniec jest dziedziną sztuki, która obecnie zyskuje coraz większą popularność. Być może jest to zasługa coraz to nowszych programów tanecznych i ich kolejnych edycji.
Udało się telewizji wzbudzić wśród młodych i starszych ludzi ogromne zainteresowanie tańcem. I nie chodzi tylko o oglądanie telewizyjnego show, ale o aktywność fizyczną. Potwierdzone jest to dużym zainteresowaniem kursami tańca, różnych stylów. Taniec to pasja, energia, namiętność. Potrzeba wiele wysiłku, by stworzyć klimat, przekazać publiczności emocje. Tworzone są widowiska, które wprawiają w zachwyt publiczność. Obecnie taniec wymaga dużej sprawności fizycznej, choć oczywiście nie jest to najważniejsza umiejętność. Szkoły taneczne przeżywają obecnie renesans, dlatego też powstaje ich coraz więcej. Głównie zakładają je tancerze, którzy wygrywali kolejne edycje programów. Warto zastanowić się więc, spośród jakich styli możemy wybrać.