Czy wiemy czym jest współczesna kultura?

Wiemy, że jest uprawiana przez artystów, wiemy również to, że jest pewna dziedziną działalności ludzkiej, która może być wyrażana w wielu postaciach. Jednak jej definicje nie są spójne, co sprawia, że nie da jej się jednoznacznie opisać czy zdefiniować. Sztuka jest rozciągła w każdym znaczeniu, które mogłoby ją opisać w większości dlatego że cały czas ulega zmianom, jest elastyczna i ciągła zarazem. Ostatecznie bowiem nie można określić czy dany wytwór artystyczny jest sztuką czy już wykracza poza jej znaczenie. Z pewnością jednak możemy wyróżnić funkcje jakie sztuka spełnia w naszym życiu. Są to przede wszystkim funkcje estetyczne, które cieszą oko, ucho inspirują do podejmowania kolejnych artystycznych wyzwań lub są stałym elementem naszego życia. W każdym domu znajdują się przedmioty, które nalezą do świata sztuki, więc nawet jeśli my sami nie jesteśmy artystami to otaczamy się sztuką na co dzień. Sztuka ma również swoją funkcje społeczną, czyli taką która naucza, pokazuje kontrasty, zmusza do refleksji czy nastraja. Taka sztuką jest chociażby sztuka ulicy, o której istnieniu nie możemy decydować, ale która jest obecna w naszym życiu na co dzień i pokazuje inne widzenie świata. Taka sztuka jest przeznaczona dla ogółu, skierowana do wszystkich, którzy zwrócą na nią uwagę. Sztuka ma również swój wymiar dydaktyczny ponieważ jej forma i przekaz jest materiałem, który nas naucza, zwraca uwagę na pewne fakty czy odsłania oblicza historii. Kolejna z funkcji, jaka możemy wyróżnić jest funkcja terapeutyczna, wówczas pomaga ona naszemu wewnętrznemu kompasowi wrócić na właściwy kurs, tym zajmuje się na przykład muzyka relaksacyjna czy leczniczy wpływ muzyki. Jednak żadna z tych funkcji nie jest w stanie określić sztukę w samej jej istocie. Nie da bowiem wytyczyć w niej żadnych konkretnych ram czy żadnych założeń, które będą określać jej bieguny. Narodziny sztuki można wyznaczyć na moment w którym narodziła się cywilizacja ludzka. Od tego momentu jej powstanie kojarzone jest głównie z obrzędami magicznymi, charakterystycznymi dla czasów w których żyli ludzie pierwotni.