Twórczość Jana Kochanowskiego

Często niedoceniany przez uczniów szkolnych Jan Kochanowski cechował się ogromnym geniuszem. To on uporządkował i usystematyzował wiersz polski, sprawił, że istnieje on w takiej, a nie innej konwencji, zorganizował akcenty i rymy. Jego twórczość odbiła się szerokim echem w polskiej kulturze. Był krytycznym poetą, często w bardzo dobitny sposób wyrażał się o ludziach. Mowa tutaj oczywiście o Fraszkach, które często nawet wulgarnymi słowy raczyły kpić z ludzi. Innym przekazem krytyki, już pozbawionym humoru, była Odprawa posłów greckich, dzieło nawiązujące do tradycji antycznej i z niej czerpiące, jednak odnoszące się li i wyłącznie do sytuacji w Polsce. Jednak nie wszystko szło po myśli poety. Przesławne Treny, opiewające śmierć jego najdroższej córki Orszulki (Urszulki), nagle rzuciły cień na jego do tej pory wesołą twórczość, często wykpiwającą ludzkie przywary. Teraz stał się ojcem cierpiącym nad śmiercią własnego dziecka, zwykłym człowiekiem. To, że geniuszem, było wtedy dla niego nieistotne.