Wolność pisania

Polska poezja przez dłuższy czas była kojarzona przede wszystkim z bardzo regularną budową. Jej trzon stanowiły wiersze stychiczne, sylabiczne i sylabotoniczne. Tymczasem od pewnego czasu prawdziwą furorę robią wspaniałe wiersze wolne, w których najlepiej czują się bardzo młodzi poeci. Jak sama nazwa wskazuje taki wiersz jest zupełnie dowolnym przedstawieniem tematu. W tekście można zauważyć brak regularności w długości wersów. Poza tym powtarzające się wersów tworzą rymy, chociaż w tym typie poezji nie są one obowiązkowe. Właśnie dlatego większość współczesnych wierszy wolnych nie posiada w ogóle rymów. Oczywiście można dostrzec pewne nawiązania do tradycyjnych wierszy. Zdarza się, że nie są podzielone na strofy, tak więc posiadają taką samą cechę jak rodzaj wiersza zastosowanego w Panu Tadeuszu. Ten typ to wiersz stychiczny. Poezja współczesna opiera się głównie na wierszach wolnych. Niektóre z nich są ciężkie do interpretacji. Jednak miłośnicy poezji są w stanie poradzić sobie z tym bez problemu.