Dali i sztuka surrealizmu

Stylistykę malarską ukształtował na podstawie prac innych malarzy surrealistycznych. Wyśmienicie opanował sposób modelowania, światłocień i efekty iluzjonistyczne, które zaczerpnął z minionych epok, w szczególności baroku. Nie bał się wyrażać głośno swoich poglądów, dlatego też często występował publicznie. Kontrowersje wzbudzają między innymi jego obrazy religijne, które powstały z uniesień wiary artysty. I choć nie kreował wizerunku dla publiczności masowej, obecnie wielbiony jest wielu ludzi, dzięki czemu jego wystawy są bardzo popularne i odnoszą komercyjny sukces. Najbardziej znanymi obrazami Dalego są: „Uporczywość pamięci”, „Płonąca Żyrafa”, „Sen”, „Metamorfoza Narcyza”.

Surrealizm do tej pory wzbudza emocje, ponieważ jest kontrowersyjni, artyści buntowali się przeciwko porządkowi, nie bali się przedstawiać świata w sposób wypaczony, nie malowali go pięknym, lecz takim, jaki jest naprawdę. Oczywiście surrealizm to nie tylko malarstwo, ale także rzeźba czy poezja, dzięki czemu artyści z rożnych kręgów mogli dać się ponieść niczym nieograniczonej wyobraźni.