Patriotyzm w poezji

Poezja ma wiele zadań do spełnienia. W Polsce najczęściej poruszała sumienia lub wzywała do walki. Patriotyczny wydźwięk miała w czasach powstań i zaborów. W czasach drugiej wojny światowej polska poezja przybrała bardziej katastroficzny charakter. Tymczasem nadzieję i wolę walki poruszały wiersze napisane przed rokiem 1918. Jednym z najpopularniejszych wierszy o charakterze patriotycznym jest Rota Marii Konopnickiej. Przez pewien czas, ta pieśń była recytowana i śpiewana częściej niż Mazurek Dąbrowskiego. Patriotyczne wiersze podnosiły na duchu uciemiężony naród. W Polsce powojennej poezja patriotyczna nie zaginęła, tym bardziej, że Polacy znów zostali nieoficjalnie pozbawieni wolności. Jednak ciągle pamiętali Rotę, często recytowali również fragmenty Dziadów czy Pana Tadeusza. W tych czasach okazało się, że wiersze mają niezwykłą moc spajania społeczeństwa. Ich niezwykła ponadczasowość pozwala na odświeżanie ich w pamięci za każdym razem kiedy Polska znajduje się w niebezpieczeństwie.