Sztuka Armana

Sztuka Armana pokazuje nam w szczególny sposób to, co jesteśmy w stanie zobaczyć w zwykłej codzienności naszej egzystencji, w każdym użytkowym przedmiocie. Swoją twórczością chce, podobnie jak wszyscy przedstawiciele Nouveau Réalisme, uzyskać nową równowagę między rzeczywistością a możliwościami, jakie stwarza sztuka kryjąca w sobie każdą rzeczywistość. Przedmiot bowiem, mimo że pokazany z taką dokładnością i w takim przybliżeniu, nie oddziałuje i.ik samo jak w rzeczywistości – jest potraktowany dosłownie i równocześnie zmieniony, wyobcowany, ujęty jakby groteskowo, rzec by można ośmieszony. Staje się zabawą i igraszką dla twórcy i dla odbiorcy jego dzieła. Tak czy inaczej, zarówno w Nouveau Réalismei w pop-arcie nastąpiło większe niż kiedykolwiek zbliżenie sztuki i i/oczywistości. „Ręcznie wykonywane przedmioty – zdaniem Armana – miały kiedyś indywidualność, szczególny fluid, który polegał na drobnych różnicach. Z wejściem w epokę przemysłową zaczęliśmy wytwarzać innego rodzaju przedmioty, produkty. Te produkty seryjne całkowicie zatraciły charakter „domowego zwierzęcia”, ową właściwość jedynych w swoim rodzaju albo prawie jedynych przedmiotów w małych seriach, z małymi błędami, aby uzyskać inną, dziś dla nas fundamentalną właściwość, że są rozrastaniem się nas samych.